Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp

Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Sứ
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 11/02/2010
Age : 21
Đến từ : LOS ANGELES

Bài gửiTiêu đề: Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp   11/2/2010, 12:05 pm

1. Hi?n t??ng: ?ang ch?i thì b? màn hình ?en, v?n nghe ???c âm thanh.
- Nguyên nhân: do b?n s? d?ng card ATI 9200 và 9250 - không t??ng thích v?i game.
- Kh?c ph?c: Các b?n vui lòng thay th? b?ng các lo?i card ?? h?a khác.

2. GameGuard initialization error code 114
- Nguyên nhân: do r?t nhi?u nguyên nhân nh?: virus, xung ??t gi?a các ch??ng trình ?ang ch?y v?i GameGuard, xung ??t v?i card màn hình ...
- Cách kh?c ph?c:
+ Kh?i ??ng l?i máy tính: trong m?t s? tr??ng h?p GameGuard c?a b?n ho?t ??ng không chính xác và gây ra l?i. B?n c?n kh?i ??ng máy tính và sau ?ó th? ch?y l?i Game.
+ Do máy b?n có nhi?m virus, spyware: gây tác ??ng và gây ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a GameGuard và không kh?i t?o ???c GameGuard. B?n c?n s? d?ng ph?n m?m di?t virus m?i nh?t ?? di?t.
+ Xung ??t v?i nh?ng ch??ng trình ?ang ch?y khác: b?n c?n t?t l?n l??t nh?ng ch??ng trình không có liên quan tr??c khi b?t ??u trò ch?i.
+ Xung ??t v?i card màn hình: do xung ??t gi?a GameGuard v?i ph?n m?m ?i?u khi?n (driver) card màn hình. ?? gi?i quy?t b?n c?n t?i Driver m?i nh?t cho card màn hình và phiên b?n DirectX m?i nh?t ( phiên b?n DirectX 9.0c)

3. Error in InitRenderer(). Shutting down

- Kh?c ph?c:

Cách 1 :
L?i này r?t có th? do DirectX ? máy b? l?i ch?a Enable m?t s? tính n?ng.
B?n vui lòng ki?m tra xem DirectX trên máy c?a b?n có ?úng phiên b?n 9.0c theo yêu c?u c?u hình t?i thi?u c?a Game không? N?u ?úng, b?n có th? kh?c ph?c theo h??ng d?n sau:

- Vào m?c "RUN" trên StartMenu, gõ "dxdiag" và Enter ?? m? c?a s? "DirectX Diagnostic Tool".
- Tìm ??n tab "Display" và click vào nút Enable c?a "DirectDraw Acceleration" và "Direct3D Acceleration".

Cách 2:
- M? Display Properties
- Ch?n th? Settings, click vào nút Advanced
- Ch?n th? Troubleshoot
- ??t t?i ?a Hardware acceleration.

4. GameGuard error 153

- Nguyên nhân: GameGuard b? l?i ho?c ch?a ???c cài ??t
- Kh?c ph?c: h?y b? toàn b? folder GameGuard r?i ?? game ch?y và t? ??ng c?p nh?t GG ho?c cài ??t l?i game.

5. GameGuard error 115

- Nguyên nhân: th?c hi?n nhi?u l?n thao tác kh?i ??ng game
- Kh?c ph?c: T?t game hoàn toàn và th? l?i, ho?c kh?i ??ng l?i máy tính.

6. GameGuard error 1 (ho?c 500)

- Nguyên nhân: các fle có ?uôi .erl trong GameGuard b? l?i.
- Kh?c ph?c: xóa b? folder GG ?? game ch?y và t? c?p nh?t ho?c cài l?i game.7. GameGuard.des Application error

- Nguyên nhân: xung ??t v?i Symantec Endpoint Protection
- Kh?c ph?c: g? b? ch??ng trình này

8. Game or GameGuard has been falsified.

- Nguyên nhân : m?t s? file trong b? cài game ho?c GameGuard ?ã b? gi? m?o.
- Kh?c ph?c : di?t virus b?ng các ch??ng trình m?i nh?t và ti?n hành cài ??t l?i game.

9. Client MFC Application

- Nguyên nhân: do l?i xung ??t ho?c l?i Windows.
- Kh?c ph?c: ki?m tra và t?t các ch??ng trình xung ??t ho?c cài l?i Win.

10. Gamehack detected

- Nguyên nhân: xung ??t v?i 1 s? ph?n m?m: Alky …
- Kh?c ph?c: t?t sidebar ho?c g? b? alky

11. L?i t?p Crossfire.exe


- Nguyên nhân: virus phá h?ng file crossfire.exe
- Kh?c ph?c:

Vào Control Panel - Add Remove Program sau ?ó UnInstall t?t c? các b?n cài ??i Kích (k? c? các b?n c?p nh?t mà các b?n ?ã cài manual tr??c ?ó)
Ti?n hành quét virus trong máy b?n (nên dùng các ph?n m?m ch?ng virus nh? Kaspersky, Norton Antivirus,...)
Sau ?ó cài ??t l?i game.12. Failed to download update

- Nguyên nhân: do ???ng truy?n ko ?n ??nh
- Kh?c ph?c: Nh?n OK và ti?p t?c ??ng nh?p game

13. CF File Watcher- Nguyên nhân: do 1 s? file trong b? cài b? xóa ho?c thay ??i n?i dung (?? bug ghost, t?o map …) ho?c cài ??t thi?u phiên b?n
- Kh?c ph?c: Cài ??t l?i game m?t cách ??y ?? t? phiên b?n 1023 full và c?p nh?t ??y ?? các phiên b?n ti?p theo
* N?u b?n g?p l?i này khi ?ang checking resource file thì hãy g?i hình ?nh l?i v? Hotro.cf@vtc.vn ?? ???c h? tr?.14. Không th? ki?m tra phiên b?n

- Nguyên nhân: do cài ??t thi?u phiên b?n ho?c h? th?ng m?ng có v?n ??.
- Kh?c ph?c:
· Cài ??t l?i game.
· Ki?m tra vi?c k?t n?i b?ng l?nh Ping và liên h? v?i ISP ?? ???c h? tr? n?u vi?c k?t n?i kém x?y ra th??ng xuyên.

15. Sai thông tin cá nhân. Ng?t k?t n?i
Sai thông tin b?n ??. Ng?t k?t n?i

- Nguyên nhân: v?n ?? ? h? th?ng m?ng ho?c ???ng truy?n không ?n ??nh
- Kh?c ph?c: ki?m tra l?i hê th?ng m?ng và liên h? v?i ISP ?? ???c h? tr? n?u th?y vi?c k?t n?i kém.
=> Cách ki?m tra: vào "Run" c?a Windows và gõ "cmd"; nh?n Enter; gõ "ping dl.cf.vtc.vn -t" ?? ki?m tra k?t n?i t?i máy ch?. K?t n?i t?t là khi các ch? s? Time ?n ??nh (chênh l?ch 1- 3 ??n v?) trong kho?ng d??i 30ms.
N?u các b?n g?p ph?i v?n ?? này, v?i nh?ng b?n ?ang s? d?ng IP ??ng, hãy th? restart l?i modem ?? ??i sang d?i IP khác và ti?n hành truy nh?p l?i game.

16. Máy ch? g?p l?i khi b?t ??u, chuy?n v? phòng ch?

- Nguyên nhân: s? phòng “?ang ch?i” ?ã ??n gi?i h?n c?a server nên các phòng ch? không ???c ch?p nh?n b?t ??u tr?n ??u.
- Kh?c ph?c: vào phòng ?ang ch?i ho?c sang server v?ng h?n ?? t?o phòng.

17. Do vi?c chuy?n d? li?u g?p l?i, không chuy?n ???c thông tin ng??i ch?i ??n máy ch?. Hãy th? k?t n?i l?i

- Nguyên nhân: v?n ?? ? h? th?ng m?ng ho?c ???ng truy?n không ?n ??nh ho?c ?? lâu quá th?i gian quy ??nh mà không ??ng nh?p vào trò ch?i
- Kh?c ph?c: ki?m tra hê th?ng m?ng và th? l?i.
Các b?n vui long liên h? v?i ISP ?? ???c h? tr? n?u th?y vi?c k?t n?i kém.

18. Phát hi?n ch??ng trình không h?p l?.T? ??ng thoát kh?i trò ch?i [6-3]

- Nguyên nhân: do 1 s? file trong b? cài b? xóa ho?c thay ??i n?i dung (?? bug ghost, t?o map …) ho?c cài ??t thi?u phiên b?n
- Kh?c ph?c: Cài ??t l?i game ??y ?? các phiên b?n.

19. Ch?m d?t k?t n?i ??n máy ch?

- Nguyên nhân:
· Thao tác ??ng nh?p b? delay quá 1 phút.
Khi b?n ?ã vào ??n màn hình ??ng nh?p nh?ng b? quên ?ó và sau 1 phút m?i nh?p tên tài kho?n và m?t kh?u.
Ho?c khi b?n ?ã nh?p m?t kh?u và tài kho?n r?i nh?ng sau ?ó 1 phút m?i Enter ho?c Click vào nút B?t ??u.
Ho?c khi b?n ch?a ch?n kênh ??u và b? quên game ? khung ch?n máy ch?.
· Th?i gian không ?i?u khi?n nhân v?t c?a b?n quá lâu.
· Tài kho?n c?a b?n b? ??ng nh?p trùng l?p b?i ng??i khác.
· Máy ch? Game ?óng c?a ?? b?o trì.
· ???ng truy?n c?a b?n không ?n ??nh khi?n vi?c ph?n h?i thông tin t? máy tính c?a b?n ??n máy ch? Game b? gián ?o?n ho?c có s? châm tr? khi?n máy ch? l?m t??ng máy tính c?a b?n ?ã ch? ??ng ng?t k?t n?i (thoát game).
- Kh?c ph?c:

Khi ?ã kh?i ??ng game, b?n hãy nhanh chóng ??ng nh?p và ch?n kênh tham gia.
Hãy th?n tr?ng h?n trong vi?c b?o m?t thông tin tài kho?n và không nên chia s? tài kho?n v?i ng??i khác.
Theo dõi các thông báo báo trì trên trang ch? và di?n ?àn. Các máy ch? game ??t Kích th??ng b?o trì ??nh k? vào ?êm th? 2, 4, 6 hàng tu?n.
Ki?m tra th?t k? h? th?ng m?ng và liên h? v?i ISP ?? ???c h? tr? n?u v?n ?? k?t n?i không t?t x?y ra th??ng xuyên.20. L?i phòng ch?: không th? “b?t ??u” và “s?n sàng”
- Nguyên nhân: l?i x?y ra khi s? room “?ang ch?i” ?ã ??t gi?i h?n ho?c ch? phòng b? lag.
- Kh?c ph?c: yêu c?u ch? phòng thoát ra ngoài và ch?n phòng khác/ t?o phòng khác/ ch?n server khác.

21. ??ng nh?p trùng l?p – L?i ??ng nh?p
Máy b? ??ng nh?p trùng l?p:

Máy ??ng nh?p trùng l?p:

- Nguyên nhân: Tài kho?n b? ??ng nh?p trùng l?p trên 2 máy tính khác nhau.
- Kh?c ph?c: Hãy th?n tr?ng h?n trong vi?c b?o m?t thông tin tài kho?n và không nên chia s? tài kho?n cho ng??i khác

22. Cài ??t c? b?n cho nhân v?t th?t b?i- Nguyên nhân: Các b?n cài ??t nhân v?t Lady Ranger sai cách.
B?n ?ã không chú ý t?i b??c 2 và ?ã không ch?n m?c Nhân v?t ? c?a s? bên ph?i:
B??c 2: Chuy?n sang Kho ??, ch?n sang m?c Nhân v?t (c?nh m?c Balô) ? c?a s? bên trái [color="#ff0033" size="3"] Nhân v?t ? c?a s? bên ph?i (c?nh m?c V? khí và Trang b?).

- Kh?c ph?c: Hãy th?n tr?ng và l?u ý th?c hi?n chính xác t?ng b??c h??ng d?n t?i http://cf.vtc.vn/tintuc/7047/index.htm

23. GameGuard Error 380Thông báo l?i cho th?y b?n không th? k?t n?i t?i máy ch? GameGuard (HQ). B?n vui lòng ki?m tra h? th?ng m?ng và th? k?t n?i l?i.

B?n có th? th? kh?c ph?c b?ng nh?ng cách sau:

1. T?t các ch??ng trình b?o v? và Firewall ?? tránh b? ng?n c?n k?t n?i.
??c bi?t khi b?n ?ang ? công s? ho?c d?ch v? công c?ng, h? th??ng ??t firewall ho?c ch?n c?ng k?t n?i, b?n hãy h?i ý ki?n ng??i qu?n lý h? th?ng nhé!

2. Ki?m tra h? th?ng m?ng ho?c ch?t l??ng k?t n?i c?a ???ng truy?n.
B?n hãy ki?m tra k? các thi?t b? k?t n?i (moderm, dây m?ng, card m?ng ...), th? repair Network Connection, reset moderm và liên h? v?i Nhà cung c?p ADSL ?? ???c h? tr?.

B?n vui lòng s? d?ng l?nh Ping "Run" c?a Windows và gõ "cmd"; nh?n Enter; và dùng 2 l?nh "ping 222.255.26.240 -t", "tracert 222.255.26.240".
N?u ch? s? Time quá cao (có lúc trên 100), không ?n ??nh ho?c Time Out và Trace không thành công (failed) thì b?n vui lòng ch?p hình l?i r?i g?i th? v? Hotro.cf@vtc.vn ?? chúng tôi giúp b?n liên h? v?i Nhà cung c?p ADSL c?a b?n nhé!

3. T?t proxy trên trình duy?t web
N?u s? d?ng Internet Explorer, b?n hãy m? c?a s? IE lên, ch?n Tools ? Internet Options ? th? Connections ? LAN settings và ki?m tra xem proxy server trong LAN c?a b?n ?ang b?t hay t?t.
N?u nó ?ang b?t (có tick V trong) thì hãy t?t ?i (b? tick).4. Thay ??i file hosts.
B?n hãy làm theo h??ng d?n sau:
- Tùy theo h? ?i?u hành trên máy, b?n tìm theo ???ng d?n sau:
Windows98 : C:\windows\hosts
WindowNT/2000 : C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP : C:\windows\system32\drivers\etc\hosts
- Click ?úp chu?t vào file hosts

- M? b?ng Notepad

- Xóa t?t c? nh?ng dòng không có d?u #

- Save l?i r?i vào l?i game.

24. Không xác ??nh ???c l?i.


- Nguyên nhân: M?t kh?u c?a b?n có nhi?u h?n 12 ký t? nên x?y ra l?i
-Kh?c ph?c: B?n vui lòng ??ng nh?p vào http://paygate.vtc.vnvà ??i l?i m?t kh?u m?i v?i ít h?n 12 ký t? nhé!

25. Error 1335- Nguyên nhân: th?y file "Data1.cab" yêu c?u trong quá trình cài ??t b? l?i ho?c thi?u. V?n ?? này có nguyên nhân t? h? th?ng m?ng ho?c l?i ??c ??a CD ROM ho?c gói tin c?a b?n b? l?i trong quá trình download. - Kh?c ph?c:
B?n vui lòng download b?n 1023 ??y ?? (link download: http://download.vtc.vn:2008/CF_Full_1023.exe) ?? ti?n hành cài ??t r?i c?p nh?t lên các phiên b?n ti?p theo.
B?n hãy s? d?ng các ch??ng trình h? tr? download và ti?n hành download lúc h? th?ng m?ng ?n ??nh ?? tránh hi?n t??ng l?i file l?p l?i.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://Super7a.4forum.biz
red1113

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 13/02/2010
Age : 20
Đến từ : Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp   7/3/2010, 9:40 pm

Hey hey you copied this on a website punk!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Snow.S2

avatar

Tổng số bài gửi : 129
Join date : 10/02/2010
Age : 20
Đến từ : Bệnh Viện Biên Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp   13/3/2010, 6:17 pm

Xhời, nó copy cho là may r` đó, làm như rảh đến độ ngồi viết lại chắc.
Có ngon thì viết thử đi
@ cố : mày up cho lên bài post huh mày
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red1113

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 13/02/2010
Age : 20
Đến từ : Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp   18/3/2010, 9:08 pm

OMG u dare me!!!I'll Show you.Maybe in 3 more month I will write one
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp   

Về Đầu Trang Go down
 
Cross Fire - Tổng hợp các lỗi thường gặp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Fire Fighting System
» [Movie] 71 Into The Fire _ TOP ( Vietsub)
» Clamp Magic Gakuen
» Quản lý và chữa cháy trên tàu ra sao?
» [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
YoPrice :: Thế giới IT :: Game-
Chuyển đến